Esteu aquí

Finançament europeu per a cinc promocions d’habitatge de lloguer social a Nou Barris

dimarts, maig 16, 2017 - 18:08

Es construiran 415 pisos a Torre Baró, Trinitat Nova i Roquetes

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha aprovat finançar fins a 125 milions d’euros la construcció d’habitatge destinat a lloguer social a Barcelona. En total, l’operació de crèdit cobreix el finançament fins al 50% del cost dels projectes de 23 promocions de pisos, és a dir, 2.198 habitatges, que corresponen a una part dels que preveu el Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025. El 50% restant dels diners es finançaran en part per l’Ajuntament de Barcelona (el 31% a través d’aportacions de capital) i en part a través d’altres entitats financeres (públiques o privades) que aportaran el 19% restant.

A Nou Barris, això es concreta en la construcció de cinc promocions: tres a Trinitat Nova, una a Roquetes i una altra a Torre Baró. En total, s’hi construiran 415 pisos que tindran un cost aproximat de 54 milions d’euros.

Segons les estimacions de l’Ajuntament de Barcelona, l’obtenció del crèdit del BEI suposarà un gran estalvi econòmic per al consistori i un enorme impuls al Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025, i en concret a la línia d’actuació que preveu l’ampliació del parc d’habitatge de lloguer públic, un dels pilars d’aquest pla.

A més, la participació de l’entitat europea és clau perquè suplanta la inexistència d’una banca pública a la qual recórrer, ni a Catalunya ni a l’Estat espanyol, atès que de moment ni l’Institut Català de Finances ni l’Institut Oficial de Crèdit tenen entre les seves línies d’actuació donar crèdits per la promoció d’habitatge públic de lloguer.

Algunes d’aquestes 23 promocions que es faran a tota la ciutat es troben actualment en fase de redacció del projecte, altres en fase de concurs i unes altres pendents d’iniciar la fase de concurs. Suposen, a més, una quarta part dels 8.800 habitatges que l’actual equip de govern s’ha compromès a tenir construïts l’any 2025 en el marc del Pla pel Dret a l’Habitatge.

Criteris del Banc Europeu d’Inversions

És el primer cop que el BEI participa en una operació d’aquesta magnitud per contribuir a l’impuls d’habitatge públic a Barcelona. Els criteris que aplica per concedir aquest tipus de crèdits són molt exigents. D’una banda, només es financen projectes amb vocació social, és a dir, habitatges destinats a persones que no poden accedir al mercat privat de l’habitatge. Les promocions finançades pel BEI es destinaran a persones grans, que pagaran en funció de les seves rendes, i a famílies que tenen dificultats per disposar d’un habitatge a preu de mercat, i que també pagaran quotes de lloguer en funció dels seus ingressos.

Per altra banda, el BEI és molt rigorós també en l’aplicació de criteris sobre la qualitat ambiental dels edificis i dels habitatges. En aquest sentit, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona ha aportat en la memòria presentada al BEI per sol·licitar el crèdit, una llarga i rica trajectòria en la incorporació dels darrers avenços en el camp de l’eficiència energètica dels edificis.