Esteu aquí

Millor servei a les escales i els ascensors dels barris de muntanya

dimarts, febrer 13, 2018 - 10:56

A Nou Barris hi ha 36 d’aquestes instal·lacions, repartides en vuit barris

El nou contracte de manteniment de l’Ajuntament de Barcelona amb les empreses encarregades de la gestió de les escales mecàniques i ascensors per al bienni 2018-2020 fixa noves condicions amb vistes a garantir un millor servei d’aquestes infraestructures. En concret, estableix que els tècnics hauran d’atendre en un màxim de dues hores les avaries que impliquin aturades del servei, i que en un termini de menys d’un mes s’hauran de resoldre les que, sense parar el funcionament de les instal·lacions, generin molèsties als usuaris. En cas d’incompliment hi haurà sancions econòmiques.

També preveu més control dels equips, paràmetres d’avaluació del servei més transparents i una resposta més àgil a les incidències.

A Nou Barris, hi tenim 17 escales mecàniques, 18 ascensors verticals, i un ascensor inclinat. Tot plegat queda repartit de la següent manera:

  • Ciutat Meridiana: 9 escales mecàniques; 3 ascensors; 1 ascensor inclinat
  • Les Roquetes: 4 escales mecàniques; 4 ascensors
  • Canyelles: 3 escales mecàniques; 2 ascensors
  • La Trinitat Nova: 1 escala mecànica; 3 ascensors
  • Vallbona: 2 ascensors
  • El Turó de la Peira: 2 ascensors
  • Can Peguera: 1 ascensor
  • Torre Baró: 1 ascensor

L’objectiu d’aquestes instal·lacions és facilitar els desplaçaments dels vianants dins dels barris i millorar la connexió amb els districtes on és més complicat arribar-hi perquè es troben distanciats per desnivells.

L’horari de les instal·lacions es manté com fins ara, de 7.00 a 23.00 hores tots els dies de l’any. El pressupost del nou contracte és de 3,9 milions d’euros.

Sancions a les anteriors adjudicatàries

El Govern municipal ha incoat dos expedients sancionadors a Thyssenkrupp Elevadores i Eulen SA, les dues anteriors empreses adjudicatàries, per un possible incompliment en el manteniment de tres escales mecàniques de la ciutat, cap d’elles a Nou Barris. Ara els serveis jurídics determinaran quina és la quantia específica de les sancions, que poden arribar fins al 10% de l’import del contracte, tal com es recull al contracte vigent.