Esteu aquí

Nou Barris lidera els participants del programa Làbora

dijous, març 16, 2017 - 14:17

 

Nou Barris, amb un 18,8% del total de participants, va convertir-se l’any passat en el districte d’on provenien la majoria de participants del programa Làbora, que busca fomentar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball de Barcelona.

En total, es van atendre 8.278 persones. D’aquestes, el 40% (3.304) van completar el seu itinerari de formació i millora competencial i, per tant, ja estan preparades per participar d’un procés de selecció laboral. De fet, prop de la meitat van trobar feina a través del projecte. Pel que fa al perfil, del total de 8.278 persones participants el 55% van ser dones i el 45% restant van ser homes. Per edats destaquen el col·lectiu d’entre 35 i 44 anys i el de 45 a 54 anys, tots dos amb percentatges del 31% sobre el total d’atencions.

El programa ha tancat ja els dos anys de vida i ho fa amb xifres que revelen que va a l’alça: 1.967 contractes laborals el 2016 respecte els 1.537 del 2015; i pel que fa al pressupost, l’augment és també significatiu: dels 1,8 milions del 2015 s’ha passat als 3,2 milions del 2016 (el 90% aportat per l’Ajuntament, i el 10% restant de Creu Roja, ECAS i FEICAT, les entitats socials que impulsen el programa juntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials)

L’actual comportament del mercat laboral té una gran assignatura pendent, ja que continua fomentant la precarietat i la temporalitat dels contractes que se signen. D’entre els 1.967 contractes que es van formalitzar l’any passat només 93 van ser indefinits o fixes discontinus i la resta van ser temporals o d’obra i servei. Ara bé, cal destacar que el 63,3% van ser a jornada completa i que més de la meitat van tenir una durada de més de tres mesos. De fet, les dades de temporalitat són més positives entre les persones participants del programa que no pas en el mercat laboral de Barcelona en general. Així ho reflecteixen les xifres que recull l’informe de conjuntura del Consell Econòmic i Social de Barcelona, perquè mentre al conjunt de la ciutat el 41,8% dels contractes que es van signar durant el 2016 van ser de menys d’un mes de durada, dins del Làbora aquest percentatge es redueix al 25,5%.

A banda d’això, els resultats del programa confirmen també les mancances del circuits habituals per a la inserció de la població més vulnerable, perquè l’objectiu no és només trobar feina a les persones derivades des dels centres de serveis socials, sinó que també és fer un acompanyament personalitzat d’aquestes persones, aprofundir en la responsabilitat social de les empreses i millorar les capacitats i l’ocupabilitat dels participants, a banda de lluitar contra l’estigma que dificulta la contractació de determinats col·lectius. La dificultat de vincular el col·lectiu majoritari que atén el programa, que es troba en una situació de vulnerabilitat molt elevada amb casuístiques multifactorials (atur de llarga durada, manca d’hàbits laborals o una edat activa avançada, entre d’altres), s’aborda a partir de la tasca conjunta dels serveis socials i els 56 professionals de les 23 entitats que conformen el Làbora.

El Programa Làbora és una de les diverses estratègies que actualment desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona a través del seu Pla d’Actuació per l’Ocupació, dissenyat per Barcelona Activa, i que aquest any comptarà amb 37 milions d’euros en total. En base a aquest conjunt d’activitats i programes l’any passat es van atendre en total més de 28.000 persones a la ciutat.