Esteu aquí

Nou servei d’inserció ocupacional per a joves amb trastorn mental a Les Basses

dilluns, març 20, 2017 - 12:51

Barcelona Activa posarà en marxa al mes de maig tres dispositius d’inserció sociolaboral adreçats a joves amb trastorns de salut mental a tres districtes de la ciutat amb especials dificultats. Es tracta d’un nou servei integral que s’incorpora a les polítiques d’ocupació de la ciutat i que permetrà oferir, de manera estable, una atenció descentralitzada i específica als joves amb problemàtiques de salut mental d’entre 16 i 35 anys, gràcies als tres nous punts d’atenció que s’obriran a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris.

Aquest nou servei, que s’ha licitat per valor de 355.891 euros, és fruit de la coordinació dels serveis i professionals de l’àrea de Drets Socials i Barcelona Activa, que ha permès identificar les necessitats actuals i l’increment de joves amb malestar psicològic, millorar els circuïts d’atenció específics, i crear dispositius estables i descentralitzats territorialment. El 12% dels barcelonins o barcelonines o bé han patit, o estan patint o patiran un problema de salut mental durant la seva vida, i això inclou trastorns bipolars, esquizofrènia però també depressions greus, lleus, transitòries i crisis d’angoixa o ansietat.

Aquest nou servei dóna compliment al Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022, en la línia d’afavorir l’extensió de projectes específics d’inserció laboral per a joves amb trastorn mental. Es compleix, així mateix, l’objectiu de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, que situa l’atenció a la vulnerabilitat o a les persones amb dificultats d’inserció com a una prioritat per promoure una major igualtat d’oportunitats i es dóna compliment al Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat (2016-2020) que estableix la necessitat de promoure amb caràcter prioritari una major atenció a la diversitat, a través de programes integrals de formació i ocupació per a joves en risc i/o situació d’exclusió.

Dispositius a mida i itineraris personalitzats d’inserció per a més de 150 joves

El nou servei s’adreça a joves d’entre 16 i 35 anys que pateixin algun trastorn de salut mental i que siguin, prioritàriament, residents en els tres districtes on s’ha identificat un a major necessitat. A través d’itineraris personalitzats d’inserció que tinguin en compte les especificitats dels participants, s’ha previst atendre entre 50 i 65 persones joves a cada un dels punts.

Aquest programa permetrà incrementar el nivell d’ocupabilitat i de competències dels joves, el seu grau d’autonomia, seguretat personal i empoderament, a partir del seguiment d’un itinerari de projecte personal i professional que inclou tutories, orientació professional i formativa i estratègies de recerca de feina. Per a garantir la seva inserció laboral, es farà una prospecció d’empreses i entitats de la ciutat per establir acords, s’impulsaran acords amb Centres Especials de Treball i es potenciarà la contractació d’aquest col·lectiu a través de la Contractació Pública Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, el programa considera estratègic promocionar la Responsabilitat Social Corporativa entre el teixit empresarial i lluitar contra l’estigma i estereotips que pateix el col·lectiu i garantir en el cas de les persones contractades, un seguiment personalitzat de la inserció en el lloc de treball per tal d’assolir un major grau d’estabilitat i manteniment dels llocs de treball.

Els punts d’inserció sociolaboral estaran ubicats en equipaments de ciutat ja existents: Les Basses, a Nou Barris, el punt d’atenció juvenil del carrer Garcilaso, a Sant Andreu i el Centre Cívic Besòs- Maresme a Sant Martí. Aquest fet ajudarà a potenciar l’efecte de normalització del servei i del col·lectiu, per tal de facilitar-ne l’accés i la complementarietat amb recursos i professionals generals.