Esteu aquí

Nova porta per trobar feina: la homologació dels estudis no universitaris de persones d’origen migrant

dimarts, març 13, 2018 - 17:15

El servei, ofert pel Pla de Barris de la Zona Nord a través de la Xarxa Nou Barris Acull, preveu un acompanyament jurídic gratuït

Les persones migrants empadronades a la Zona Nord disposen d’un nou servei en el marc del Pla de Barris: l’assessorament, acompanyament jurídic i subvenció econòmica per homologar els estudis no universitaris que hagin dut a terme als seus països d’origen, amb l’objectiu principal de millorar les seves possibilitats de trobar feina.

El servei, prestat per la Xarxa Nou Barris Acull, també preveu subvencionar els costos relacionats amb la tramitació (seguiment de l’expedient, traducció, taxes administratives…).

Perquè el programa tingui èxit, es treballa en paral·lel amb el dispositiu del programa Treball als Barris, el programa Làbora i altres espais de formació i assessorament ocupacional que actuen a la Zona Nord, per facilitar en la mesura del possible la inserció dels beneficiaris en el mercat laboral un cop hagin homologat els seus estudis.

Les beneficiàries del servei seran persones d’origen migrant amb estudis no universitaris al seu país d’origen, sempre que no hagin estat homologats a l’Estat espanyol. Hauran de ser persones empadronades als barris de la Zona Nord des de fa, com a mínim, 3 mesos. Tindran prioritat les persones en situació d’atur o precarietat laboral.

El projecte comença a mitjans de març i té una durada prevista d’un any, amb un pressupost de 18.000 euros.