Esteu aquí

Consell del Districte

És l’òrgan col·legiat de govern de cada districte. El presideix un regidor o regidora que nomena l’alcalde, i estan constituïts per una representació proporcional als resultats electorals del Districte. A diferència del Consell Municipal, actualment, els consellers i conselleres de Districte els proposen directament els partits polítics electes i nomenats per l’alcalde. El seu nombre ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per cadascun dels partits o coalicions que s'hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves principals funcions són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el seu territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte.

El Consell del Districte és l'òrgan de representació i participació col·lectiva del districte. Està format per: 
•    El president o la presidenta del Consell 
•    Dinou consellers i conselleres 
•    El regidor o la regidora de Districte 
•    Els regidors i les regidores adscrits

El regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte, o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria del Districte actua de secretari.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l'ordre del dia.

Membres

 • Santiago Alonso Beltran

  President del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Regidor del Grup Municipal, President del Districte de Nou Barris

  • CV (PDF)
  • Sou

   Su retribución es la que le corresponde como regidor.

  Santiago Alonso Beltran

  President del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Regidor del Grup Municipal, President del Districte de Nou Barris

  • CV (PDF)
  • Sou

   Su retribución es la que le corresponde como regidor.

  + -
 • Janet Sanz Cid

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Cinquena tinenta d'alcaldia, Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Regidora del Districte de Nou Barris

  Janet Sanz Cid

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Cinquena tinenta d'alcaldia, Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Regidora del Districte de Nou Barris

  + -
 • Jennifer Coronado Ortega

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Jennifer Coronado Ortega

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Manuel Cubero Argente

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Manuel Cubero Argente

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Esther Flaqué García

  Consellera portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat Dietes dels alts càrrecs.

  Esther Flaqué García

  Consellera portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat Dietes dels alts càrrecs.

  + -
 • José Juan Medina Rodríguez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  José Juan Medina Rodríguez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Yolanda Fortes Picas

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Yolanda Fortes Picas

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Carolina Recio Cáceres

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Carolina Recio Cáceres

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Antonio Tallada Martínez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Antonio Tallada Martínez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Carlos Izquierdo Lázaro

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  Carlos Izquierdo Lázaro

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  + -
 • Núria Gaig Jané

  Consellera portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup municipal PSC-CP

  • Sou
   32.040

  Núria Gaig Jané

  Consellera portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup municipal PSC-CP

  • Sou
   32.040
  + -
 • Gabriel José García Duarte

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Gabriel José García Duarte

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Mario García Gómez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Mario García Gómez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Félix Cogolludo Gamboa

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Félix Cogolludo Gamboa

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Juan del Olmo Fernández

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  Juan del Olmo Fernández

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  + -
 • Noemí Martín Peña

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup municipal C's

  Noemí Martín Peña

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup municipal C's

  + -
 • Francisco Lopez Ribera

  Conseller portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Francisco Lopez Ribera

  Conseller portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Javier Barreña Flores

  Vicepresident del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  Javier Barreña Flores

  Vicepresident del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  + -
 • Abel Plana Campos

  Conseller portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  Abel Plana Campos

  Conseller portaveu adjunt del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  + -
 • Adrià Ventura Ramos

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Adrià Ventura Ramos

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Joaquim Sangrà Morer

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup muncipal ERC-AM

  Joaquim Sangrà Morer

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup muncipal ERC-AM

  + -
 • Alfred Bosch i Pascual

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidor president del grup municipal d'ERC

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Alfred Bosch i Pascual

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidor president del grup municipal d'ERC

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Alberto Fernández Díaz

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Regidor President del Grup Municipal del PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Alberto Fernández Díaz

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Regidor President del Grup Municipal del PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Carmen Andres Añon

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Regidora del Districte de Sant Andreu, Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Nou Barris, Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc

  Carmen Andres Añon

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Regidora del Districte de Sant Andreu, Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Nou Barris, Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc

  + -
 • Raimond Blasi i Navarro

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Regidor del Grup municipal de CiU

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Raimond Blasi i Navarro

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Regidor del Grup municipal de CiU

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -