Servei d'informació d'obres

Notícies

Afectacions a la mobilitat per obres aquesta primera setmana d'abril

01/04/2019 - 15:08h. - Ecologia Urbana -

Durant aquesta setmana estan programades una sèrie d'actuacions de millora de l'enllumenat, així com pavimentacions, entre d'altres, que afectaran puntualment la mobilitat.

Districte de Ciutat Vella

Per motius de seguretat, al passeig de Colom es procedirà a retirar una palmera i a reparar-ne l’escocell. Del 2 al 4 d’abril es realitzaran els treballs de reparació del mur del pàrquing de BSM, el 5 d’abril es farà la reposició del paviment i la col·locació de terres a l’escocell. La nit del 7 al 8 d’abril s’eliminarà la restricció de trànsit amb tall de la calçada pel costat mar desviant la circulació per la calçada central.

Es programen també els treballs de reurbanització de la vorera del carrer Doctor Giné i Partagàs, de l’1 d’abril al 24 de maig. Fins el 17 de maig s’afectarà el tram del carrer dels Pinzón entre l’avinguda Doctor Aiguader i el carrer de Balboa. Per realitzar els treballs serà necessari retirar l’estacionament del costat Besòs i desplaçar la circulació mantenint un carril de circulació de 3,50 metres.

També es canalitzarà el carrer de la Palla entre la plaça Nova i el número 22 del carrer per l’execució de dues obres coordinades fins el 10 de maig. Es treballarà en trams de 20 a 25 metres que s’aniran reposant i alliberant a mesura que avancin les feines. L’obra es durà a terme amb el tram del carrer tallat, mantenint l’itinerari per a vianants. El carrer de la Palla quedarà en atzucac entre els carrers Banys Nous i Pi i es tallarà el carrer dels Banys Nous amb el carrer de Ferran.

Pel que fa el Bicing, es presenten actuacions consistents en executar les canalitzacions per les escomeses elèctriques per implantar el Bicing elèctric. El creuament de la calçada del carrer de Trafalgar, al costat Llobregat del passeig de Lluís Companys, s’afectarà el 2 d’abril. Concretament, s’ocuparà el carril de serveis del passeig de Lluís Companys entre la ronda Sant Pere i el carrer de Trafalgar per acopi de material i la instal·lació de les casetes.

Districte de l’Eixample

Al carrer de Rosselló seguiran endavant els treballs de substitució de l’enllumenat públic actual per un de tipus LED. Així doncs, el 6 d’abril, el creuament al costat Llobregat del carrer de Rosselló i el creuament del costat mar del carrer de Calàbria es veuran afectats. El creuament del carrer de Rosselló es farà per meitats mantenint un carril de circulació de 3,50 metres, i el creuament del carrer de Calàbria també es farà per meitats de calçada mantenint un sol carril de circulació com l’anterior. Alhora, el carril bici del carrer de Calàbria es farà inscrit a la circulació en sentit muntanya i es separarà amb cons.

També es presenten els treballs per la construcció d’un edifici al carrer de París 91, situat al costat muntanya del carrer que afectarà al carril bici existent. Puntualment i fins el 30 de gener de 2020, hi haurà ocupacions puntuals del carril bici i dels carrils del carrer de Paris en horari de 9.30 hores a 16.30 hores.

Districte de Sants – Montjuïc

Fins el 18 d’abril es duran a terme les obres de pavimentació del carrer de Consell de Cent entre els carrers de Tarragona i Creu Coberta amb una superfície total de 3.375m2 i la implantació del carril bici bidireccional.

Els dies 1 i 2 d’abril els treballs es faran per meitats de calçada mantenint un carril de circulació, però quan s’afecti l’extrem amb el carrer de Creu Coberta serà necessari tallar el carrer. Es preveu que el dia del fressat es talli l’extrem amb el carrer de Creu Coberta de les 14.30 a les 16.00 hores. El dia de l’aglomerat, de les 12.30 hores a les 16.30 hores, es desviarà la circulació per Tarragona – Plaça Espanya.

Districte d’Horta – Guinardó

Es durà a terme la tercera fase de substitució de l’enllumenat públic actual per un de tipus LED i la substitució del quadre de comandament al carrer de Padilla entre Sant Antoni Mª Claret i la Ronda del Guinardó.

Al costat Besòs comprès entre els carrers de Sant Antoni Mª Claret i Santa Carolina, fins el 13 d’abril, i al tram de la travessera de Gràcia al carrer Santa de Rosalia, fins el 5 d’abril, s’hi farà el muntatge de les lluminàries afectant el carril de serveis. Les ocupacions a calçada seran puntuals i es mantindran operatives les parades de bus.

En les mateixes condicions, la reposició dels creuaments de calçada del carrer de Llorens i Barba, de Rosalia de Castro i de la rravessera de Gràcia es programa pel 6 d’abril.

D’altra banda, l’aglomerat de la ronda de Dalt arriba a la fase final. Les nits del 31 de març al 04 d’abril hi haurà tall a les dues calçades.

Districte de Sant Andreu

La connexió del futur carril bici del Pont Vell amb el passeig de Santa Coloma està previst que acabi entre abril i maig. Durant tota aquesta setmana es faran treballs d’execució de guals del pas de vianants al carrer interior del passeig de Santa Coloma. Els treballs es faran mantenint un carril per sentit i serà necessari retirar l’estacionament del costat muntanya.

 Districte de Sant Martí

Es presenten els treballs d’urbanització del passatge de Ratés, a l’illa delimitada pels carrers Àlaba – Tànger – Sancho de Àvila – Pamplona, entre l’1 d’abril i el 15 de setembre. En la fase que comença avui, es programen es talls de carrer i retirada d’estacionament, deixant la vorera Llobregat lliure.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió