Servei d'informació d'obres

Notícies

Avancen les obres del carril bici de la Gran Via

13/10/2017 - 10:39h. - Ecologia Urbana -

Com a resposta a una petició ciutadana, donat el bon funcionament del carril bici provisional durant la fira de Nadal al lateral de la Gran Via, i per tal de millorar de la seguretat de ciclistes i vianants en baixar els carrils bici en vorera a la calçada, des del 27 de setembre es realitzen els treballs per a la implantació del carril bicicleta unidireccional al costat esquerre del sentit de la circulació als dos lateral de la Gran Via.

Nova fase dels treballs d’implantació dels carrils bicicleta unidireccionals a la calçada lateral de Gran Via de les Corts Catalanes

El tram en execució és el comprès entre els carrers de Vilamarí i Aribau, i es connectaran amb els carrils bicicleta existents als carrer Vilamarí, Calàbria, Comte d’Urgell i Muntaner. El projecte també inclou la intervenció en els carrils bicicleta transversals d’aquests carrers.

Per tal de garantir la circulació dels autobusos, el carril Bus tindrà una amplada mínima de 3,10m i el carril bicicleta una amplada màxima de 1,40m. El termini de les obres és de vuit mesos, del 27 de setembre del 2017 al 15 de maig del 2018.

En aquesta primera fase, i un cop finalitzada l’obra civil del costat mar, actualment es du a terme la del costat muntanya, ocupant part de la calçada i mantenint un carril de circulació. Els treballs, que finalitzaran el 22 d’octubre, es fan amb tall total del lateral, de Vilamarí a Aribau desviant la circulació de les línies de Bus per Sepúlveda i la recuperació de la Gran Via de les Corts Catalanes per Entença.

Els treballs prosseguiran amb la senyalització horitzontal del lateral costat mar, del 23 d’octubre al 14 de novembre del 2017; la senyalització horitzontal del lateral costat muntanya, del 13 de novembre a l’1 de desembre del 2017.

Els treballs de senyalització es faran mantenint un carril de circulació. La col·locació de les peces separadores es faran des de l’àmbit del nou carril bicicleta.

Quan el carril bicicleta estigui en servei es farà l’esborrat de la pintura dels carrils bicicleta existents a la terciana.

Cal tenir en compte que en aquesta primera fase, que finalitzarà el 5 de desembre, no es tracten les cruïlles i els nous trams de carril bici que aniran entre passos de vianants. Els creuaments regulats de carrers es faran per l’àmbit del carril bicicleta de terciana actual.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió