Servei d'informació d'obres

Notícies

Millores als accessos a la superilla del Poblenou

29/05/2018 - 16:43h. - Ecologia Urbana -

En tot moment es mantindran els passos per als vianants, mínim un carril de circulació i els accessos per a la circulació amb bicicleta.

Aquesta setmana i fins al 12 d’octubre de 2018 es treballa per adequar i reurbanitzar les quatre cruïlles d’accés a la zona pacificada de la superilla del Poblenou.

Es començarà per la cruïlla entre els carrers de Pallars i de Roc Boronat, costat muntanya, fins al 14 de juny.

La secció actual de Pallars és de dos carril de circulació en sentit Besòs i carril de serveis a banda i banda. La secció actual del Roc Boronat és de dos carrils de circulació en sentit mar i carril d’aparcament de motos a banda i banda. Els treballs consisteixen en l’ampliació de la vorera muntanya costat Besòs.

Per realitzar els treballs serà necessari ocupar el xamfrà muntanya-Besòs, de manera que es generarà un itinerari segur de pas per a vianants en calçada. En ambdós carrers es mantindrà un carril de circulació i un carril de serveis.

Pel què fa referència a la cruïlla entre els carrers de Pallars i de Ciutat de Granada, els treballs tindran lloc de l’11 de juny al 20 de juliol.

Els treballs consisteixen en la reurbanització de la cruïlla per convertir-la en plataforma única.La secció de Ciutat de Granada és d’un carril de circulació sentit muntanya i carril de serveis al costat Besòs i la secció de Pallars és de dos carril de circulació en sentit Besòs.

Per realitzar els treballs serà necessari tallar Ciutat de Granada i al carrer Pallars s’afectarà el carril de serveis del costat muntanya per habilitar un itinerari segur per a vianants a la calçada.

També es treballarà en la cruïlla Tànger-Ciutat de Granada costat mar, del 2 de juliol al 31 d’agost, per tal de reurbanitzar la cruïlla per convertir-la en plataforma única.

Es realitzarà en dues fases, primer al costat Besòs i després al costat Llobregat. En tot moment es mantindrà un carril de circulació i un pas per a vianants, així com el pas del carril bicicleta per Ciutat de Granada.

Finalment, es reurbanitzarà la cruïlla entre els carrers de Badajoz i Sancho d’Àvila, costat Besòs, del 13 d’agost al 12 d’octubre, per convertir-la en plataforma única. Es treballarà primer al costat mar i després costat muntanya.

En tot moment es garantirà el pas del carril bicicleta per Sancho d’Àvila.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió