Servei d'informació d'obres

Notícies

Obres a Travessera de les Corts i a la illeta del pi de les Corts

09/04/2018 - 12:01h. - Districte Les Corts -

Us informem de les següents actuacions que es duran a terme durant el mes d'abril i maig.

Pavimentació de la Travessera de les Corts (Joan Güell – Numància) i vorera de Trav. de les Corts (entre Vallespir i Vilamur)

Repavimentació de la Travessera de les Corts entre els carrers Joan Güell i Numància. La secció del carrer és:

  • de Joan Güell a Vallespir: carril bus i dos carrils de circulació sentit Llobregat; i dos carrils de circulació sentit Besòs.
  • de Vallespir a Vilamur: carril bus i tres carrils de circulació sentit Llobregat; mitjana de panot; carril d’aparcament i un carril de circulació sentit Besòs.
  • de Vilamur a Numància: carril bus i dos/tres carrils de circulació sentit Llobregat; un/dos carrils de circulació sentit Besòs.

Es programa del 23 al 29 d’abril de 2018, amb la següent planificació:

  • Treballs previs del 23 al 27 d’abril, mantenint el doble sentit.
  • Fresat el 28 d’abril, mantenint el sentit Llobregat. El sentit Besòs es desviarà per Joan Güell – av. Madrid, incloent les línies de bus L59 i H8. La línia V5 puja per Galileu i gira a l’esquerra a Travessera, i quedarà afectada quan es treballi al costat mar. A la nit s’habilitarà un carril per sentit.
  • Aglomerat el 29 d’abril, en les mateixes condicions.

Els dies 28 i 29 d’abril aquest tram es veurà afectat per un tall de trànsit en sentit Besòs.

Reforma de la illeta Trav. de les Corts (entre Vallespir i Vilamur)

El pi de les Corts és un arbre catalogat, plantat el 1836, el qual està ubicat en una illeta a la Travessera de les Corts entre els carrers de Vallespir i de Numància. Aquesta illeta presenta deficiències d’accessibilitat, les quals es pretén resoldre mitjançant l’ampliació de la illeta i la incorporació de guals 120 per facilitar el trànsit de les persones amb mobilitat reduïda.

Les actuacions consistiran en l’enderroc del paviment existent, el fressat del paviment bituminós, el desplaçament d’un embornal, la col·locació de vorada i rigola, la renovació d’escossells, la col·locació de panot i la formació de guals de vianants.

Termini: abril de 2018.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió