Servei d'informació d'obres

Notícies

Obres de reurbanització al carrer Almansa entre els carrers de Joan Riera i la Via Favència

15/05/2018 - 17:11h. - Districte Nou Barris -

Està previst que acabin el proper octubre

El carrer Almansa, en el tram entre els carrers de Joan Riera i la Via Favència, durà a terme al llarg dels propers mesos obres de reurbanització que tenen per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques.

L’actuació consistirà bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la reordenació de la calçada, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es renovarà la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led. A més, es millorarà la xarxa de clavegueram i se substituiran els embornals existents.

Les obres acabaran el proper desembre de 2018.

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió