Nova tarifa de la llum per franges horàries

Els clients que tinguin instal·lat un comptador intel·ligent, digital i telegestionat, podran pagar la factura de la llum sobre la base de la nova tarifa per franges horàries. Per accedir a aquesta nova facturació, a banda d’un comptador intel·ligent, caldrà també tenir la tarifa regulada, reservada per a potències inferiors a 10 quilowatts.

La gran novetat és que l’import a pagar es calcularà en funció del consum que es realitzi cada hora i del preu que marqui en aquell moment el mercat majorista d’electricitat, de manera que els clients podran adaptar el seu consum a la franja que els hi resulti més avantatjosa. El preu per a cada dia estarà disponible el dia abans, a partir d’un quart de nou dels vespre, al web de Red Eléctrica de España.

Tot i que aquest sistema començarà l’1 de juliol, de manera voluntària, les companyies tindran tres mesos més, fins a l’1 d’octubre, per implantar la nova facturació.  En principi, la factura hora per hora la subministraran les cinc comercialitzadores de referència: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP Espanya i EON Espanya.

La facturació per hores, a la qual es podran acollir uns 10 milions d’usuaris a tot Espanya,  afectarà només a un 37% del rebut (part subjecta a la variabilitat del mercat), ja que conceptes com impostos i costos del sistema en queden exclosos.