On estem?

Presencialment

Adreça: Palau Foronda. Rda. Sant Pau, 43-45, baixos

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9 a 15 h

Divendres de 9 a 14 h 

Setmana santa: de 9 a 14h

7 de desembre i 27 a 4 de gener ambdòs inclosos, de 9 a 14h

Dia 22 de desembre de 9 a 12h

Dies 29 de desembre i 5 de gener de 9 a 13h

Del 25 de juny al 24 de setembre de 9 a 13.30 h

 

En línia

Web: ajuntament.barcelona.cat/omic

 

Telefònicament 

Tots els dies de 00 h a 24:00 h, a través del 010 . Consulteu les condicions. 

Condicions del 010

Fax: 934 027 827

  

Recordeu que... 

Podeu presentar una reclamació per internet, per fax, o als registres de les OAC, sempre que: 

  • Hàgiu fet la reclamació prèviament a l’empresa, tal com s’indica en l’apartat Requisits per tramitar una reclamació.
  • Aporteu una còpia de la documentació de què disposeu sobre la qüestió plantejada.
  • Empleneu el formulari de reclamació/denúncia (disponible en línia o en PDF si no us l'ha facilitat l’establiment).
  • Sigueu el titular de la factura, contracte o servei a reclamar i presenteu una còpia del vostre document d’identitat. Si la factura no va al vostre nom, necessitarem una autorització expressa del titular i una fotocòpia d’ambdós documents d’identitat. 
Ubicació i accés OMIC
Usuari del servei de l'OMIC
Cartell indicador exterior OMIC
Imatge exterior OMIC
Accés OMIC

Enllaços i materials relacionats