Financiación Alternativa: Otras soluciones para financiar iniciativas locales

Programa per a la divulgació, sensibilització i capacitació sobre les vies alternatives per al finançament de projectes, més enllà dels recursos bancaris tradicionals. Partint de les necessitats concretes dels agents interessats, el programa vol donar a conèixer altres solucions de finançament de forma pràctica, realista i accessible.

El Programa de finançament alternatiu és una iniciativa de la Direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa, amb la col·laboració de les direccions d'Empresa i Emprenedoria, així com dels districtes de l'Eixample, Gràcia, Nou Barris i Ciutat Vella, en els quals es desplegarà aquest programa en la seva primera fase.

Per què aquest programa?

La necessitat del programa sorgeix amb motiu de la notable disminució del crèdit bancari i l'exclusió financera de bona part de la població per l'absència d'avals. Aquest tancament de l'aixeta del crèdit ha minvat el sorgiment de noves iniciatives socioeconòmiques i ha provocat l'ofegament d'altres ja existents al territori. Així doncs, i seguint també les directives europees, resulta oportú afavorir una major desintermediació bancària i divulgar el mercat alternatiu del finançament.

A qui es dirigeix?

  • Persones o col·lectius de persones emprenedores
  • Comerços i serveis de proximitat
  • Associacions, entitats socials, culturals, veïnals, de lleure o de qualsevol mena
  • Entitats de l'economia cooperativa, social i solidària
  • Grups que treballin en entorns comunitaris
  • Entitats de segon grau, federacions o xarxes
  • Qualsevol persona interessada en conèixer més sobre finançament alternatiu

Quins objectius persegueix?

 

  • Donar a conèixer les eines de finançament alternatiu.
  • Acompanyar els agents interessats en la identificació i classificació de la seva necesstiat financera.
  • Capacitar els agents interessats per accedir a una eina concreta de finançament alternatiu.

 

 

 

 

Enlaces y materiales relacionados