La Generalitat regula la economia colaborativa

El nou marc jurídic ha d’ordenar aquesta nova pràctica econòmica i garantir la competència lleial entre les diferents modalitats de prestació de serveis

La Generalitat ha donat el tret de sortida a la revisió de tota la normativa sectorial per tal d’incorporar-hi l’economia col·laborativa. L’objectiu és habilitar un marc jurídic que reguli aquesta nova pràctica econòmica i que, al mateix temps, garanteixi la competència lleial entre les diferents models de prestació de serveis.

En els últims anys, les relacions entre iguals a través de plataformes i/o comunitats d’usuaris que connecten ofertes i demanda s’han estès a múltiples sectors d’activitat econòmica: mobilitat, turisme, mercat immobiliari, comerç, telecomunicacions i energia, finances, ensenyament, etc.

Per això, l’octubre de 2014 la Generalitat va posar en marxa un grup de treball per estudiar com posar ordre a aquests nous negocis. Del resultat d’aquest treball s’ha cregut convenient no fer una regulació específica per a l’economia col·laborativa, sinó apostar per tractar-la com una nova forma de prestació d’uns serveis ja existents i, per tant, incloure i regular aquesta modalitat dins de les normatives sectorials ja vigents.

Seguint aquesta línia, en el termini d’un any, el Govern anirà materialitzant la revisió de la seva normativa sectorial, de manera que s’incrementi la seguretat jurídica, es garanteixi la competència lleial i es possibiliti la convivència entre les diferents modalitats de prestació de serveis existents dins de cada sector. La iniciativa pretén, doncs, preservar el compliment de la legalitat, tot garantint el compliment dels drets dels treballadors, dels drets dels consumidors i de la normativa fiscal.

 De moment, s’ha establert aquest marc general – el primer que es crea a l’Estat espanyol - , i el Govern ha aprovat la creació d’una Comissió Interdepartamental, que serà la interlocutora entre l’Administració i tots els agents de cada sector. En un any, aquesta comissió lliurarà al Govern un informe sobre l’economia col·laborativa a Catalunya, per a la seva presentació al Parlament.