Nuevo canal para denunciar cortes de suministro energético

L’Ajuntament de Barcelona ha obert un canal perquè les persones en situació de vulnerabilitat que es trobin davant d’un tall de subministrament puguin denunciar-ho, en aplicació de la Llei 24/2015. Segons la normativa, les companyies subministradores no poden efectuar un tall per impagament sense comprovar la situació de fragilitat de les persones afectades.

La queixa es pot realitzar mitjançant el web de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, o trucant al 010 o al telèfon gratuït 900 226 226. Un cop registrades, cada queixa serà notificada a l’Institut Municipal de Serveis Socials, que verificarà la situació de la persona i, en cas que es compleixin els criteris establerts, emetrà l’informe d’exclusió residencial corresponent i reclamarà a la companyia subministradora que no executi el tall. En cas que ja s’hagi produït, s’exigirà el restabliment del subministrament i s’iniciarà el corresponent procediment sancionador a l’empresa.