Nulidad de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios

El Tribunal Suprem ha declarat nul·les 32 tipus de clàusules en  les hipoteques del BBVA i del Banco Popular en resposta a un procediment judicial interposat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).  Es tracta de clàusules terra considerades “abusives” i d’altres relatives al venciment anticipat del préstec, per interessos moratoris o per atribució de despeses de les operacions al consumidor.

El sector bancari i les associacions de consumidors estan pendents de la sentència que dictarà els propers mesos el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a si cal eliminar-les de tota la banca i si es fixa caràcter retroactiu, la qual cosa suposaria que els imports cobrats per l’aplicació d’aquestes  clàusules terra haurien de ser retornats als seus clients.

Les clàusules terra són un apunt contractual que els bancs fan firmar als seus clients. Van ser molt usuals a partir dels anys 90, per protegir de les pujades i baixades dels tipus d'interès.  No obstant,  amb l'entrada a l'euro, i la forta baixada dels interessos que això va comportar, tot i que baixés l'interès de referència, la hipoteca seguia sent igual de cara, perquè la clàusula terra establia un interès mínim, que habitualment se situava entre el 2,5% i el 4%.

Nul•litat de clàusules abusives en els contractes hipotecaris
Nul•litat de clàusules abusives en els contractes hipotecaris
Nul•litat de clàusules abusives en els contractes hipotecaris