Premios Llaurant Barcelona

Amb la finalitat de promoure els circuits de Sobirania Alimentària a Barcelona i visualitzar experiències existents (o en projecció) està previst donar suport a les 5 iniciatives ciutadanes més transformadores i que estiguin relacionades amb el el circuit agroecològic de Barcelona. Aquest suport es farà en format de premis per valor de 1.250 euros. Per participar cal enviar un vídeo (màxim 5 minuts) abans del 25 d’octubre a les adreçes jrifa@bcn.cat i/o carles@soberaniaalimentaria.info on es presenti la iniciativa i es relati el seu potencial transformador.

Premis Llaurant Barcelona

Enlaces y materiales relacionados