Reparar i reutilizar para un consumo responsable

Són cada vegada més els consumidors que opten per cuidar i reparar els seus productes elèctrics i electrònics davant l’obsolescència programada, és a dir, la planificació de la fi de la vida útil d’un producte o servei, de forma que aquest es converteix en obsolet o inservible al cap d’un període de temps calculat. Hi ha inclús alguns països com França i la pròpia Unió Europea que estan disposats a legislar per sancionar l’obsolescència programada.

Mentre això no arriba, hi ha alguns consells que permeten allargar la vida dels productes. Per exemple, es pot controlar l’esgotament prematur de les bateries dels mòbils controlant la brillantor de la pantalla o desactivant funcions como el wifi, el bluetooth o GPS, quan no s’utilitzen. També la saturació d’aplicacions pot revertir en un funcionament lent o defectuós del dispositiu.

En aquest sentit, també hi ha iniciatives orientades a reutilitzar determinats productes com Millor que Nou, 100% vell i Reparar Millor que Nou. També Internet ofereix recursos per reparar i reutilitzar, com les pàgines web www.fixit.com o www.reparatumismo.org

L’OMIC vol fomentar un consum responsable i recorda a consumidors i productors que la compra compulsiva i innecessària genera un malbaratament de materials i energia i unes deixalles i substàncies perjudicials per a les persones i el medi ambient.