Inici » Noticia » Què és i com t'afecta el nou registre horari?

Què és i com t'afecta el nou registre horari?

Registre horari. El 12 de maig va entrar en vigor l’obligatorietat del registre de la jornada laboral a les empreses, aprovat pel Consell de Ministres. Però en què consisteix exactament?

El 12 de maig va entrar en vigor a Espanya l’obligatorietat del registre de la jornada laboral a les empreses, aprovat pel Consell de Ministres i recollit en el Reial Decret-llei 8/2019 del 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

QUÈ?

El registre horari és una nova obligació legal que han de complir totes les empreses. La normativa exigeix que les organitzacions han de garantir el registre horari de cadascuna de les persones que tenen contractades. Al registre hi ha d’aparèixer l’inici i finalització de la jornada de cada treballador i treballadora.

A QUI?

Segons la Guia sobre el registre de jornada que ha publicat el Govern, “El registre horari s’aplica a la totalitat de les persones treballadores al marge de la seva categoria o grup professional, a tots els sectors d’activitat i a totes les empreses, qualsevol que sigui la seva mida o organització del treball”. Així doncs, totes les empreses que operen a Espanya són susceptibles d’aquesta nova llei, independentment de la seva mida o modalitat de contractació. Una persona autònoma que té contractada a una altra autònoma també ha de realitzar aquest registre de la jornada laboral.

COM?

La guia especifica que el registre de la jornada ha d’incloure obligatòriament i “per expressa menció legal, l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora “. Tot i així, recomana especificar les pauses que es produeixin al llarg del dia, tot i que és complicat poder regular-ho tot, de manera que l’empresa pot decidir de forma consensuada amb la plantilla com es farà i podrà quedar establert per conveni.

Tot i que el Govern ha publicat una guia amb recomanacions sobre com aplicar aquesta nova llei, no ha detallat com realitzar el registre horari. Així doncs, la forma de fer-ho  queda a mans de l’empresa: es podrà optar per un sistema manual, informàtic, remot a través d’alguna aplicació o geolocalitzador al telèfon mòbil, o amb l’empremta digital. L’empresa haurà de consultar amb la plantilla quin mecanisme es farà servir, tenint en compte les necessitats i modalitats de treballar que l’organització proporcioni, per exemple, una persona que teletreballa o que viatja sovint no pot fitxar mitjançant empremta digital.

En el cas que es detectin hores extres, les empreses estaran obligades a pagar-les, amb un màxim de 80 hores anuals, o compensar-les amb el temps de descans pertinent i l’abonament de la Seguretat Social de les cotitzacions corresponents al temps treballat.

ON?

A tota Espanya, inclús les empreses estrangeres quan operin en territori espanyol.

QUAN?

A partir del 12 de maig de 2019 el registre horari ha de realitzar-se de forma diària. A més a més, les empreses hauran de guardar els registres durant quatre anys i, en aquest lapse de temps, els documents hauran d’estar disponibles per consultar tant per als treballadors i treballadores com per a Inspecció de Treball i la Seguretat Social.

PER QUÈ?

Les dades de l’Enquesta a la Població Activa del primer trimestre del 2019 indiquen que un 46% de les persones empleades fan hores extraordinàries que no els hi són pagades ni monetàriament ni amb dies de descans i que a sobre no cotitzen.
El Govern intenta, a través d’aquesta nova mesura, garantir el compliment dels límits en matèria de jornada i crear un marc de seguretat jurídica per a les persones, però també per a les empreses. No realitzar un registre de l’horari pot suposar fins a 6.250€ de multa.

Aquesta nova mesura ha generat dubtes i múltiples opinions. Si bé és cert que el món laboral avança cap a feines orientades per objectius i no per temps treballat, algunes posicions afirmen que la nova llei és contrària a aquest canvi de cultura. Tot i així, des del Govern s’assegura que el fet d’haver de fitxar no va en contra de la feina per objectius, sinó simplement vol evitar la problemàtica de les hores extres invisibilitzades a pràcticament tots els sectors.