Inici » Noticia » Tercera reunió del Grup Impulsor del Pacte del Temps

Tercera reunió del Grup Impulsor del Pacte del Temps

El Grup Impulsor del Pacte del Temps es va reunir el passat 2 de juliol a la Seu Central de Barcelona Activa.

El Grup Impulsor del Pacte del Temps es va reunir el passat 2 de juliol per realitzar el seguiment i donar a conèixer les iniciatives de les organitzacions del Grup Impulsor, presentar la nova Secretaria Tècnica i oferir altres informacions destacades per un compromís de ciutat amb una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

A la primera part de la sessió, es van presentar un seguit d’actuacions que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa per una millor gestió del temps a les empreses i organitzacions: Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables, Formació i acompanyament per a 15 empreses, avaluació primera edició mentoria de la Xarxa NUST, Grup Joves i TiC i Píndoles de Betevé per una millora de la gestió del temps diari.

D’altra banda, les organitzacions econòmiques i socials del Grup Impulsor van donar a conèixer també les seves pròpies actuacions com són Foment del Treball i el baròmetre de conciliació, la Taula del Tercer Sector i la Jornada per presentar el Pacte del Temps i, finalment, Reforma Horària i la Setmana dels Horaris. En aquest context, es van sumar altres iniciatives com la proposta de la FAVB per conjugar els horaris de l’Administració amb la participació social i ciutadana i la del Consell de Dones per treballar els temes de temps des de l’economia de les cures i la interseccionalitat a través de la perspectiva de gènere.

A la segona part de la reunió, la nova Secretaria Tècnica va exposar el pla de treball per enfortir les adhesions, la comunicació i  la sinèrgia amb altres xarxes locals i internacionals així com les eines de seguiment i avaluació que s’utilitzaran per valorar les actuacions. En el transcurs de la sessió, també es  va presentar la iniciativa Time Use Initiative for a Healthy Society  com un projecte referent i internacional per la generació de coneixement, divulgació i incidència política en polítiques de temps i qualitat de vida de la ciutadania.

Finalment, es va destacar el Congrés IATUR i la ponència de Barcelona: Boosting new time use in companies. Eficient, egalitarian and healthy companies  que enguany es celebra a Washington i les persones membres del grup van acordar donar recolzament a la candidatura de Barcelona per al 2021.