Ajuts de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà

Aquests ajuts estan destinats a tres programes: Naturalització, comerç i extraordinaris

Naturalització
Naturalització de murs, cobertes, terrasses, interiors d’illa i espais lliures d’edificació.
- Materials de baixa petjada ecològica
- Eliminació d’elements nocius per a la salut

Comerç
Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior :
- General / històrics protegits/ històrics no protegits
- Accessibilitat
- Sostenibilitat
- Actuacions col·lectives:

  • Gran de Sant Andreu i Pl. Mercadal
  • Palau de la Música, entorn catalogat
  • Vallespir / Pg. Zona Franca

Extraordinaris
D’interès paisatgístic / patrimonial / històric
D’interès de conjunt
Conjunts delimitats:

  • Gran de Sant Andreu i Pl. Mercadal
  • Edificis inclosos a la Ruta del Racionalisme

Els ajuts extraordinaris són els únics compatibles amb altres ajuts

Fitxers relacionats: