Ajuts per a obres

Establiments comercials

Ajuts per a la renovació de la imatge exterior, supressió de barreres arquitectòniques, millora de les condicions higienicosanitàries, etc.

Actuacions extraordinàries

Accions per a la millora del paisatge que es realitzin en benefici del paisatge urbà i no es puguin incloure dins les actuacions tipificades en els programes d'ajuts.

Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'us residencial i d'habitatges. Convocatòria 2018.