Millora condicions higienico-sanitàries

Millora de les condicions higienicosanitàries dels establiments de concurrència pública. Actuació adreçada a bars, restaurants o establiments similars que vulguin adequar els banys i/o les cuines dels seus locals. Les propostes hauran de contemplar millores de la sostenibilitat i mecanismes de foment d'estalvi energètic, com ara punts de llum d'encesa i tancament automàtic, estalviadors d'aigua... Serà indispensable adequar l'accessibilitat en els serveis sanitaris del local, adaptant-los a la normativa vigent.

S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal·lació d'un negoci nou.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.