Renovació imatge exterior dels establiments comercials

Adequació de la imatge exterior i retolació comercial dels establiments comercials ja existents i instal·lació de retolacions exteriors en català en locals nous o ja existents.

Actuació que vol impulsar el compliment de la normativa vigent sobre retolació comercial. El contingut del rètol, incloent-hi la identificació de l'activitat, haurà d'estar escrit en català, amb l'única excepció del nom propi registrat de l'establiment. També es podrà incloure, en un espai que no superi el 20% del total de la superfície de retolació, missatges en altres llengües, sempre que siguin traduccions del text principal en català.

La quantitat de la subvenció és del 25% del pressupost subvencionable i en el cas de retolació exterior en català pot arribar fins al 40% del cost del nou rètol i fins a un màxim de 600 euros per local.