Reubicació aparells aire condicionat

Actuació dirigida a la reubicació dels aparells d'aire condicionat, així com instal·lacions, conduccions i altres elements tècnics, per tal d'evitar molèsties a tercers i la contaminació visual que interfereix sobre la composició arquitectònica de les façanes.

S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal·lació d'un negoci nou.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.