Supressió barreres arquitectòniques

Actuació adreçada a promoure la millora de l'accessibilitat en els locals comercials en què no sigui d'obligat compliment la normativa sobre aquesta matèria. Comprèn la instal·lació de rampes o plataformes, l'eliminació de desnivells i altres sistemes que facilitin l'accessibilitat a l'interior dels locals comercials (lavabos, emprovadors, portes...).

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.