Ascensors

Més de 4.000 famílies ja han deixat de comptar esglaons amb la posada en marxa del programa d'ajuts per a la instal·lació d'ascensors. Aquestes persones que han millorat l'accessibilitat als seus habitatges tenen ara més autonomia, especialment en el cas de gent gran que ara ho té més fàcil per seguir vivint al seu pis de tota la vida.

En aquells edificis on l'única solució viable és la instal·lació d'un ascensor exterior a la façana amb ocupació d'espai públic, l'Ajuntament busca la solució més ajustada a les condicions pròpies de cada conjunt d'edificis i, en funció de les possibilitats arquitectòniques i d'usos, planteja l'actuació més adient.