Color

A través de les actuacions de la campanya, el paisatge urbà de Barcelona ha perdut la pàtina de grisos deixada pel pas del temps i està recuperant la riquesa cromàtica de la seva arquitectura.