Enganyatalls

La creació d'un mural pintat o d'un "engayatall" simulant l'existència d'elements arquitectònics desapareguts és una de les solucions que s'aplica en la rehabilitació de façanes i mitgeres.