Façanes interiors

Amb la restauració de les façanes interiors s'aconsegueixen resultats sorprenents. Les façanes sovint degradades i malmeses per actuacions individuals poc respectuoses es converteixen en conjunts cuidats i harmoniosos.

A tall d'exemple es pot observar el canvi, abans i després de la restauració, a la façana del carrer Consell de Cent, 373-375.

façana interior gran