Pla Especial Urbanístic de protecció i potenciació de la qualitat urbana. (Emblemàtics)