Recuperació de detalls

Els elements decoratius situats als balcons, a les coronacions o a la façana dels edificis requereixen un acurat manteniment, tant per garantir-ne la seguretat com per respectar l'harmonia arquitectònica del disseny original, tot conservant la seva riquesa històrica i artística.