Terrats

Els terrats són un element important dels edificis i un tret distintiu del paisatge de Barcelona. És per això que l'Institut promou diverses actuacions d'endreçament i millora als terrats com ara la unificació d'antenes i l'ordenació d'aparells d'aire condicionat.

També s'ofereixen ajuts per a la instal·lació de plaques solars als terrats amb l'objectiu de fomentar l'ús d'energies renovables.