Ús natural

Són usos naturals del paisatge aquelles activitats i elements que es considera que no provoquen una distorsió greu en el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge adequat per al desenvolupament de la vida ciutadana. Per poder fer un ús natural del paisatge només cal seguir les disposicions de l'Ordenança i demanar la llicència o autorització municipal corresponent .

Depenent de la zona i de la ubicació concreta de la instal·lació poden ser usos naturals:

· Rètols d'identificació comercial

· Algunes instal·lacions publicitàries

· Tanques d'obra i bastides

· Terrasses i vetlladors

· Antenes i aparells d'aire condicionat al terrat