El Raval ja té dues mitgeres dedicades a la rumba

Al carrer de la Cera, que va veure néixer la rumba catalana fa 60 anys, s’han instal·lat dues obres artístiques en parets mitgeres dedicades a la història d'aquest gènere musical.

Les mitgeres estan situades als números 6 i 57 del carrer de la Cera i són fruit d’un procés de diàleg i participació amb la comunitat gitana i altres veïns i veïnes del barri.

Les escultures de Luis Zafrilla, que ja vesteixen les mitgeres del carrer de la Cera, consisteixen en un discurs narratiu ascendent, dividit en dues parts, una per a cada mitgera, que formen una unitat.

La primera, situada al número 57 del carrer de la Cera, se centra en l’època en què aquest gènere va néixer i mostra les imatges de personatges mítics com l’Orelles, El Chacho, en Ramonet o en Peret, així com fragments de cançons, guitarristes, ballarines i palmeros que es creuen per donar sentit a la història de la rumba.

El projecte d’execució i seguiment dels treballs d’aquesta paret han estat a càrrec de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, que va arribar a un acord de col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella. L’Institut (IMPU) té una dilatada trajectòria en projectes de recuperació i transformació de parets mitgeres a la ciutat. En aquesta paret, com és pràctica prèvia habitual, s’ha fet un treball de millora de l’aïllament tèrmic i per tant d’eficiència energètica que reverteix en els habitatges dels veïns de la finca.

El Pla de mitgeres de l’IMPU es finança amb els ingressos obtinguts per les compensacions paisatgístiques de l’institut, i que per tant tenen cost zero per a l’ajuntament. Tot el programa de parets mitgeres de la ciutat es finança d’aquesta manera, és a dir, que el benefici de la publicitat reverteix directament a la ciutat.

Al número 6 del mateix carrer hi ha l’altra part de l’obra, la gran empremta i el llegat que la rumba catalana ha deixat en el panorama musical, des dels vuitanta fins als nostres dies, que ha impulsat la creació de nous ritmes gràcies al mestissatge i a la barreja d’estils.