Fomentem la biodiversitat a la mitgera del Jardí del Rector

Hem començat els treballs de naturalització de la paret mitgera del passatge Rector Oliveras, 4, al districte de l'Eixample, amb l'objectiu de mantenir la biodiversitat urbana.

Hem començat els treballs de naturalització de la paret mitgera del passatge Rector Oliveras, 4, al districte de l’Eixample, amb l’objectiu de mantenir la biodiversitat urbana.

L’actuació es realitza en la paret d’un edifici que dona als jardins del Rector Oliveras, una illa interior de l’Eixample recuperada fa més d’una dècada. El projecte de naturalització comprèn la instal·lació d’un niu d’ocells i ratpenats, un hotel d’insectes i la naturalització del sòcol de la façana, una estructura per a plantes enfiladisses amb la canalització d’aigua de rec i desaiguat del mateix, i amb les corresponents panells informatius.

Aquesta mitgera va ser recuperada l’any 2016 i va ser transformada en façana, amb l’obertura de finestres, aïllament de la mateixa i dels patis, i amb una configuració que permetés la col·laboració amb la biodiversitat de la ciutat.

Les actuacions que es realitzen queden incloses en el Pla de Remodelació de Parets Mitgeres de l’Institut del Paisatge Urbà. Els treballs inclouen la col·locació a la part alta d’uns nius dissenyats especialment per a ocells protegits (falciots i ballesters), així com uns altres nius per allotjar ratpenats, que tenen la missió de controlar la quantitat de mosquits existents al parc.

A la zona més baixa i propera a les plantes enfiladisses del sòcol s’ubicarà l’hotel d’insectes, un projecte innovador i prova pilot en mitgeres. La seva missió serà allotjar insectes pol·linitzadors de manera que es fomenta el cicle de vida de la vegetació. En ambdós casos s’ha comptat amb assessorament especialitzat.

Finalment es plantaran espècies de plantes enfiladisses que sortiran de les jardineres ubicades a peu de façana i aniran escalant l’engraellat que segueix la composició d’aquesta.

Un cop finalitzat el projecte, s’instal·larà un plafó divulgatiu on s’explicarà la intervenció.