Les 10 cobertes verdes guanyadores

Vegeu els 10 projectes guanyadors del Concurs de cobertes verdes

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar, el juny de 2017, el Concurs de cobertes verdes, una iniciativa per aconseguir 10 nous terrats verds a la ciutat, amb una subvenció per a l’execució d’aquests projectes, en edificis d’habitatges, equipaments docents, sanitaris o d’altres usos, tots ells amb impacte mediambiental.

En la primera fase es van presentar 45 propostes que van disposar de 60 dies per elaborar la proposta tècnica que permetés avaluar la viabilitat i seleccionar el projectes guanyadors. Durant aquesta fase l’Ajuntament va oferir un suport financer per a treballs tècnics. Finalment, s’han escollit les 10 propostes guanyadores que es poden veure a la mostra, entre les quals hi ha varietat de tipologies d’edifici repartides per la ciutat. Aquestes rebran una subvenció de fins al 75% del cost de les obres i estudis necessaris, fins a un límit de 100.000 euros.

El concurs és una iniciativa de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i el grup de treball “Cobertes Mosaic”, integrat per les organitzacions signants del Compromís Barcelona pel Clima. Vegeu aquí els guanyadors.