Pla director per a la restauració de l'Institut Verdaguer

Presentem el Pla director per a la restauració de l'Institut Verdaguer, un edifici d'alt valor patrimonial i històric.

S’ha redactat el Pla Director per a la restauració de l’Institut Verdaguer, situat al Parc de la Ciutadella.

Aquest treball, redactat per AGP Arquitectes, va ser encarregat per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà per abordar la rehabilitació de l’edifici, d’un alt valor patrimonial, i conté un estudi dels diferents usos de l’edifici: residència del Governador quan era ciutadella militar al XVIII, pavelló reial a l’exposició del 1888, caserna de bombers i Junta de Museus a inici del XX, Institut-escola durant la Segona República, Institut femení al franquisme i Institut en l’actualitat.