Recuperat un mosaic modernista al carrer del Carme

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà ha contribuït a la recuperació de la façana de la planta baixa del carrer del Carme, 11, amb una decoració de mosaic modernista de gran valor artístic, que es trobava tapada.

L’Institut del Paisatge Urbà ha contribuït a la recuperació de la façana de la planta baixa del carrer del Carme, 11, amb una decoració de mosaic modernista de gran valor artístic.

La finca està situada dins del conjunt especial de protecció patrimonial de l’Entorn del Palau Moja i Palau de la Virreina, però la decoració modernista constitueix per sí mateixa una obra rellevant de l’època.

La recuperació del mosaic, que es trobava totalment tapat, s’ha dut a terme amb un projecte que ha utilitzat tècniques i materials de l’època original. Aquest mosaic presenta una gran similitud amb el de La Rambla, 83 (actual pastisseria Escribà) i que el 1999 també va ser recuperat amb el suport de l’Institut. Segons fonts especialitzades, ambdós mosaics van ser realitzats pels mateixos artesans. Les obres van ser encarregades el 1902 per la família Figueras, industrials del ram de l’alimentació.

S’ha valorat l’aposta per a la recuperació patrimonial i el projecte d’intervenció, i s’ha considerat aquesta actuació específica com a exemplar, per la qual cosa l’Institut Municipal del Paisatge Urbà ha subvencionat una gran part dels costos d’execució.