Remodelació de la paret mitgera dels Jardins Muñoz Ramonet

L'IMPU ha signat un conveni amb la Fundació Muñoz Ramonet i la comunitat de veïns de la finca adjacent als jardins per remodelar i naturalitzar la paret mitgera.

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà ha signat un conveni amb la Fundació Muñoz Ramonet i la comunitat de veïns de la finca adjacent als jardins per remodelar i naturalitzar la paret mitgera. L’actuació s’emmarca en la Pla de Mitgeres de l’Institut, que encarrega el projecte arquitectònic i que conjuntament   amb la Fundació Muñoz Ramonet coordinarà i tutelarà la realització i execució del projecte.

La recuperació de l’antic palau del Marquès d’Alella, conegut actualment pel nom de darrer propietari com a Casa Muñoz Ramonet, ha permès la restauració de l’interessant jardí que l’arquitecte paisatgista J.C. Nicolas Forestier va dissenyar per a aquesta finca.

L’objecte d’aquesta intervenció és la remodelació i naturalització de la paret mitgera que recau directament sobre el jardí per la seva banda de migdia.

El projecte proposa la demolició de la part superior de la gelosia existent i adossar a la mitgera un conjunt d’elements metàl·lics modulars que, a la manera d’emparrats verticals, donaran suport al jardí. Aquests elements volen recrear les familiar pèrgoles del jardins mediterranis.