22-23 octubre a La Farinera del Clot
Les jornades, organitzades amb l'objectiu de promoure el debat sobre la descentralització i la participació en els districtes de Barcelona, tindran lloc el 22-23 octubre a La Farinera del Clot i estan organitzades per la Regidoria de Participació i Districtes amb el suport tècnic de l’Institut d’Estudis Regionals de Barcelona (IERMB).

Objectius

General:

Promoure el debat sobre la descentralització i la participació en els districtes de Barcelona

Específics:

  • Aportar una visió comparada de l’estat actual de la descentralització municipal
  • Reflexionar sobre les fortaleses i els perills de la descentralització
  • Valorar nous models d’elecció directa, d’organització municipal i de participació ciutadana

 

Organització

Les jornades tindran lloc el 22-23 octubre a La Farinera del Clot i estan organitzades per la Regidoria de Participació i Districtes amb el suport tècnic de l’Institut d’Estudis Regionals de Barcelona (IERMB).

Les jornades comptaran amb la participació de representants polítics i tècnics de l’Ajuntament, així com convidats, tant acadèmics com representants d’altres ciutats.

Constaran de ponències i taules rodones que es dividiran en quatre àmbits temàtics: descentralització i metròpoli; representació i participació als districtes; redistribució territorial i descentralització i treball en xarxa.

A qui van dirigides

Les jornades estan obertes a la ciutadania, amb inscripció prèvia. També estan dirigides a representants polítics i tècnics de Barcelona i d’altres municipis metropolitans, així com a representants d’entitats ciutadanes, organitzacions no governamentals i xarxes de cooperació de ciutats.

Els resultats

Es recolliran les ponències i els debats de les jornades amb la finalitat d’identificar els elements clau que cal tenir en compte per avançar en la descentralització de la ciutat en relació amb la governança multinivell, la governança horitzontal, l’elecció dels representats dels districtes i l’enfortiment de la participació territorial.

Dilluns 22 d’octubre

Benvinguda

9.00 h. Gala Pin, regidora de Participació i Districtes i Eloi Badia, regidor de Presidència

1. Descentralització i metròpoli, contradicció o necessitat?

9.15 - 11.00 h. Descentralització i metròpoli. És possible aprofundir alhora en la descentralització inframunicipal i la consolidació d’un govern metropolità? En aquesta taula es farà una revisió de l’evolució de la governança multinivell a Barcelona, es presentaran els resultats de l’estudi de l’IERMB sobre els processos de descentralització i metropolització a diferents ciutats europees i s’entrarà amb detall en el cas de Lisboa. Aquesta ciutat ha desenvolupat recentment una important reforma institucional que ha permès, d’una banda, la consolidació institucional de la seva àrea metropolitana i, de l’altra, un nou model de descentralització submunicipal que dota els districtes de més competències i recursos.

+ Mariona Tomàs, Universitat de Barcelona

+ Marc Martí-Costa, IERMB

+ Joao Seixas, Universidade Nova de Lisboa

 

11.00 - 11.30 h. Pausa

2. Descentralització i treball en xarxa

11.30 - 13.30 h. Descentralització i treball en xarxa. Una dimensió clau en qualsevol procés de descentralització és la reforma del funcionament de l’administració municipal.  En aquesta taula es plantegen les preguntes següents: Quins són els elements d’innovació en el treball en xarxa dins d’una administració municipal descentralitzada? Quines formes de relació s’haurien de replantejar entre àrees i districtes per tal d’aprofundir en la descentralització garantint criteris d’eficàcia i transparència? Quins canvis s’haurien d’introduir en l’àmbit organitzatiu i pressupostari?

Taula rodona:

+ Eloi Badia, regidor de Presidència

+ Gala Pin, regidora de Participació i Districtes

+ Ricard Fernández, gerent de l’àrea de Drets Socials

+ Carme Turegano, gerent del Districte de Sant Andreu

Modera: Ismael Blanco, professor de ciència política i investigador a l’IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona

 

3. Districtes i redistribució territorial

16.00 - 18.00 h. Descentralització i redistribució. Un dels potencials perills de la descentralització és crear o aprofundir les desigualtats socioterritorials. A partir d’una anàlisi de l’evolució de les desigualtats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la ciutat de Madrid, en aquesta taula es debatrà sobre els diferents mecanismes de redistribució territorials existents en aquestes dues ciutats. Així doncs, la pregunta al voltant de la qual es vol articular el debat en aquesta taula és la següent: Quins mecanismes de redistribució són necessaris perquè els processos de descentralització no aprofundeixin, o fins i tot disminueixin, les desigualtats territorials existents?

+ Sergio Porcel, investigador de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana del IERMB

+ Jordi Martí, gerent de l’Ajuntament de Barcelona

+ Nacho Murgui, Coordinació Territorial i Cooperació Públicosocial, Ajuntament de Madrid

Modera: Helena Cruz, investigadora de l’IERMB i de l’IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Dimarts 23 d’octubre

4. Representació i participació en els districtes

9.00 - 11.00 h. Elecció directa dels/les consellers/es de districte. Amb el marc legal actual és possible l’elecció directa dels consellers de districte a la ciutat de Barcelona? Quin sistema electoral podria ser el més adient? En aquesta taula s’explorarà quin podria ser el sistema electoral més adient, es debatran les possibilitats que ofereix el marc legal vigent a fi d’avançar amb formes d’elecció directa dels consellers/es de districte i es valoraran les experiències d’elecció directa a les parròquies rurals de Saragossa i Vitòria.

Ponència

+ Agustí Bosch, professor de Ciència Política, Universitat Autònoma de Barcelona

Taula rodona:

+ Fernando Pindado, comissionat de Participació, Ajuntament de Barcelona

+ Miren Fernández, presidenta de l’Associació de Consells de Vitòria

+ Dª Mª José Benito Tomás, Coordinadora General de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de Zaragoza

Modera: Esther Pano, professora de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i membre de la Fundació Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals

 

11.00 - 11.30 h. Pausa

11.30 - 13.30 h. Avenços i reptes de la participació en els barris i districtesÉs possible aprofundir la participació ciutadana amb l’actual nivell de descentralització política? En aquesta taula es reflexionarà sobre la participació ciutadana als districtes i la relació d’aquesta participació amb la governança urbana, a partir de l’experiència de ciutats italianes. En el cas de Barcelona s’exposarà l’avaluació dels òrgans existents en els districtes, així com les propostes de millora per al seu funcionament. Finalment també es volen incorporar les reflexions de diferents entitats de la ciutat en relació amb els avenços i els reptes de la participació ciutadana en l’àmbit de districte amb el nivell de descentralització actual.

Ponència

+ + Antonella Bruzzese, Consellera al Districte 3 de Milà i professora de disseny urbà al Politecnico di Milano

Taula Rodona

+ Òscar Esteban, Tot Raval

+ Ana Menéndez, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

+ Associació Àgora

Modera: Roger Barres, investigador de l’IERMB

 

16.00 - 17.45 h. Elecció directa dels consellers i conselleres de districte. Aquesta taula pretén facilitar una discussió entre els diferents grups polítics municipals per valorar la posició de cadascú sobre la conveniència d’avançar cap a l’elecció directa dels consellers i conselleres i les seves conseqüències en el govern dels districtes i de la ciutat en el seu conjunt.

+ Gala Pin, Grup Municipal BComú

+ Carmen Andrés ,Grup Municipal PSC

+ Raimond Blasi ,Grup Municipal PDeCat

+ Jordi Corones, Grup Municipal ERC 

+ Santiago Alonso Beltran, Grup Municipal Cs

+ Óscar Zayas Sadaba, Grup Municipal PP 

+ Maria Rovira Torrens, Grup Municipal CUP - Capgirem Barcelona

+ Gerard Ardanuy Mata, regidor no adscrit

+ Juanjo Puigcorbé Benaiges, regidor no adscrit

Modera: Meritxell M. Pauné, periodista a La Vanguardia

                                  

Cloenda

17.45 - 18.00 h   Jaume Asens, Ajuntament de Barcelona i Ricard Gomà, IERMB

Llegeix menys