Les Portes
de Collserola

Calendari

Donada l’alta qualitat de les propostes presentades, i la seva complexitat tècnica, Hàbitat Urbà ha considerat convenient allargar el termini del Concurs perquè Comissió Tècnica i Jurat disposin de temps suficient per a valorar aquestes propostes.

En la mateixa mesura, s’amplia el termini de consulta i valoració de les propostes per part de la ciutadania.

Inauguració de l’exposició

17 de maig

Inici del procès de consulta i valoració

17 de maig

Comissió Tècnica Informativa (Portes 1, 3)

5 de juny

Comissió Tècnica Informativa (Portes 2, 4a, 4b)

7 de juny

Comissió Tècnica Informativa (Portes 5, 6, 7)

12 de juny

Comissió Tècnica Informativa (Portes 8, 9, 10)

14 de juny

Comissió Tècnica Informativa (Portes 11, 12, 13)

19 de juny

Comissió Tècnica Informativa (Portes 14, 15, conclusions)

26 de juny

Fi del procès de consulta i valoració ciutadana / Fi de l’exposició

29 de juny

Comissió deliberativa del Jurat

10 de juliol

Comissió deliberativa del Jurat

12 de juliol

Comunicació pública de l’acta del Jurat. Atenció! Canvi de data

27 de juliol

© 2020 Ajuntament de Barcelona