Les Portes
de Collserola

QUI CONEIX, ESTIMA!

Autores: Silvia Pujalte Toledo, Elena Climent, Nicole Bongard.

Colaboradores: Rosalina M. Pena Vila, Joan Bellot Abad, Guillem Boix, Sara Sánchez Esteve, Alejandro Acebal Fernández, Francisca Garau Aulet, Aida López Urbaneja, Kim Kihan, Song Hyun Jung.

Qui coneix, estima!Qui coneix, estima!

© 2019 Ajuntament de Barcelona