Les Portes
de Collserola

NATURALMENT

Autores: UTE Juan Herreros Arquitectos SL, María Benedito Ribelles i Marti Sanz Ausàs

Colaboradores: Jens Richter, Víctor Lacima, Marc Casanovas, Maria Güell, Àngels Llorens, Ricard Mora, Elena Mostazo, Martí Rosell

NaturalmentNaturalment

© 2020 Ajuntament de Barcelona