Les Portes
de Collserola

PORTA 12: LA GUINEUETA

PLAÇA LLUCMAJOR - PARC DE LA GUINEUETA - CARRETERA DE ROQUETES - COLL DE LA VENTOSA

porta12 porta12 porta12

A partir de la Plaça de Lluchmajor en la confluència de les vies Julia, Valldaura i Verdum arrenca el Parc de la Guineueta que arriba a la Ronda de Dalt. L’àmbit de la porta inclou a més a més l’àrea de la carretera Alta de Roquetes, ja dintre del Parc Natural, fins pràcticament la carena.

A continuació es mostren les propostes per a la porta 12:

AVALL QUE FA BAIXADA!

Anna Prats Subiranas

STALKER

Arantxa Manrique Gimeno, Camila Acosta Amador i Rachel Belaustegui Igual

SARGIT I

Office of Architecture in Barcelona SLP + Flores &Prats Arquitectes

© 2020 Ajuntament de Barcelona