Les Portes
de Collserola

PORTA 4B: LES PLANES

VALLVIDRERA - LES PLANES

porta4b porta4b porta4b

La porta de Les Planes inclou l’eix viari del túnel de Vallvidrera en la seva part nord, que també organitza els diferents nuclis urbans que constitueixen el barri de Les Planes. Tot el conjunt es troba en la vessant obaga de la Serra i al bell mig del Parc Natural.

A continuación se muestran las propuestas para la puerta 4B:

CONVIVÈNCIA

Estudi d’Arquitectura Toni Gironès

LES PLANES IN-PARK UNA PORTA, VÀRIES CLAUS

UTE Gausa+ Raveau+Actar Arquitectura+Nàbito Architectes & Partners SLP

2 POLS + 1 BIODUCTE

Estudi Massip – Bosch Arquitectes

© 2020 Ajuntament de Barcelona