Les Portes
de Collserola

Implicació ciutadana

La Mesura de Govern que presentava el Concurs de les Portes de Collserola tenia com a objectiu general IV : “fer partícips als veïns i veïnes dels districtes en aquest projecte de regeneració a través d’assolir la màxima participació”. Per respondre a aquesta voluntat, s’ha impulsat un procés d’implicació ciutadana amb els següents objectius operatius:

•  Donar a conèixer les Portes de Collserola a la ciutadania de Barcelona com a inciativa de millora de la qualitat urbana i natural de la façana de la ciutat i del vessant barceloní del Parc de Collserola

•  Facilitar la implicació de veïns i veïnes, entitats i la resta de la ciutadania en el procés de disseny de les portes per incloure la seva expertesa i enriquir els projectes presentats

•  Donar la possibilitat als equips concursants d’escoltar i poder recollir les propostes ciutadanes en els seus projectes.

El procés es desenvolupa en paral·lel a la tramitació administrativa dels concursos d’idees per a cadascuna  de les 16 portes identificades.

L’esquema general del procés d’implicació ciutadana és el següent:

Els tallers de participació


Durant el procés d’implicació ciutadana, ja s’han dut a terme les fases d’informació i de tallers de participació.

Pel que fa als tallers de participació ciutadana, s’han realitzat tres tallers de participació durant la primera quinzena del mes de febrer d’enguany, que van agrupar les diverses portes de què consta la iniciativa en relació a l’àmbit territorial. En els tallers van participar entitats i veïns dels barris implicats i entitats de ciutat. En qualitat d’oients, també hi van assistir representants dels equips redactors de les propostes d’idees de les portes incloses a cadascun dels tallers.

Així, els tallers de participació es van organitzar de la següent forma:

-          Taller de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi. Va agrupar 7 portes (Diagonal, Pedralbes, Sarrià, Vallvidrera, les Planes, Bellesguard i Tibidabo).

-          Taller de Gràcia i Horta – Guinardó. Va agrupar 4 portes (Penitents, Sant Genís, Montbau i Horta).

-          Taller de Nou Barris. Va agrupar 5 portes (Canyelles, Guineueta, Trinitat, Torre Baró i Ciutat Meridiana).

En total van participar als tallers un total de 206 persones, entre entitats dels barris i districtes implicats, entitats de ciutat, i ciutadans i ciutadanes a títol individual. Al marge de la participació ciutadana, cal destacar la participació dels 112 equips multidisciplinaris que concursen a les diverses portes i que han assistit com a oients.

Participants als tallers 206
Taller de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi 76
Taller de Gràcia i Horta – Guinardó 92
Taller de Nou Barris 38
Membres d’equips interdisciplinars 148
Total d’assistents* 354

* No hi ha inclosos els tècnics municipals ni els representants polítics

Pel que fa al perfil d’aquests participants, 140 es van identificar com a membres d’una associació o entitat i 66 com a participants a títol individual.

L’informe de resultats dels tallers de participació es va fer arribar a tots els equips concursants en el moment que començaven a treballar en les seves propostes d’idees.

 

La valoració de propostes

El dia 2 de maig els equips interdisciplinars participants en el concurs van lliurar les seves propostes d’idees.

Des del dia 17 de maig i fins al dia 29 de juny, els ciutadans i ciutadanes van poder consultar totes les propostes, i valorar-les mitjançant un qüestionari.

Per a poder-les consultar i valorar, es va organitzar una exposició central amb totes les propostes i cinc espais de valoració en equipaments dels districtes que limiten amb Collserola:

El resultat d’aquesta valoració ciutadana s’ha recollit en un informe de resultats del procès d’implicació ciutadana que, juntament amb altres informes tècnics, s’ha elevat al Jurat que ha resolt els concursos de les Portes de Collserola, per tal d’orientar la seva decisió final.

© 2018 Ajuntament de Barcelona