Les Portes
de Collserola

LA MUNTANYA

Autors: UTE Daniel Angel Mòdol Deltell – Estanislau Roca Arquitecte i Associats SCP.

La MuntanyaLa Muntanya

© 2020 Ajuntament de Barcelona