Les Portes
de Collserola

AVALL QUE FA BAIXADA!

Autors: Anna Prats Sibiranas, Miquel Reina Ortiz, Olga Serra Pujol, Joan Valls Matheu, Anna Mallén Vivó

Col·laboradors: Marc Fíguls Rovira, Cristina Raventós Martín, Meritxell Fontova Guivernau, Xavier Font Castell, Marc Valls Matheu, David Sánchez Rueda

Avall que fa baixadaAvall que fa baixada

© 2020 Ajuntament de Barcelona